Bring your story to life

Den här övningen är ett sätt hitta en röd tråd för att skapa logik och framåtrörelse i en berättelse. Vi måste vara medvetna om att allt som händer har en orsak. Övningen förutsätter att det finns ett tema eller en enkel idé som ska utvecklas och för att göra det krävs det några frågeställningar.

  • Vad? Vad är kärnan i berättelsen? Vad är det som händer?
  • Vem? Vem är involverad och vilken personlighet har den/dessa karaktärer? Vem gör någonting?
  • Varför? Varför händer någonting? Varför gör karaktärerna som dom gör? Det bör finnas en orsak. Det handlar om att koppla ihop händelser och karaktärer och vilken av dom driver händelsen framåt.
  • Hur? Detta är en fråga för filmskaparen. Hur kan berättelsen gestaltas. Hur händer något? Hur gör karaktärerna sina handlingar. På vilket sätt ska berättelsen visas.

Nu har grupperna berättelser som de kan arbeta vidare med i praktiska filmövningar men de kan också fortsätta utveckla berättelsen.

Instruktion till handledaren:
Håll koll på tiden och hjälp deltagarna om de kör fast. Ge gärna tips och inspiration för att få igång deras tankar. Om det krävs så kan du som handledare välja att strama åt förutsättningarna genom att till exempel välja miljö som de ska arbeta utifrån. Även känsla och karaktärer kan bestämmas i förväg för att göra att filmprocessen snabbare kommer igång. Man bör avsätta 20 minuter för reflektion.

Tidsram: 90–120 minuter
Gruppstorlek: 2-6 deltagare
Nivå: Nybörjare
Material: Papper, pennor i olika färger

Steg 1

Förklara modellen Vad – Vem – Varför – Hur.

Ge ett exempel.

Steg 2

Dela in deltagarna i lika stora grupper eller utifrån om det finns gemensamma idéer. Dela ut papper och penna till grupperna.

Steg 3

Nu ska deltagarna i grupperna svara på alla frågorna en i taget enligt ordningen på enskilda papper. Gruppen diskuterar frågeställningarna och sina svar utifrån berättelsen. Låt deltagarna motivera sina val där var och en får utrymme att ge sina synpunkter.

Steg 4

Reflektion – Alla deltagare samlas och varje grupp redovisar sitt material. Först reflekterar gruppen över hur berättelsen har byggt ut eller förändrats på något sätt och i så fall på vilket sätt?

Sen reflekterar den samlade guppen över själva övningen. Vad var svårt och vad fungerade? Vad har de lärt sig? Prata om vad som driver en berättelse framåt, hur relationen mellan karaktärer och händelser. När agerar karaktären och när reagerar karaktären på en händelser och hur kommer det fram i berättelsen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s